" />

Lista najbliższych wydarzeń
Organizatorzy największych na świecie targów ekologicznych BioFach w niemieckiej Norymberdze zapraszają do rejestracji na kolejną imprezę. Odbędzie się ona w dniach 14.-17. lutego 2018 roku.
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego realizuje cykl jednodniowych szkoleń dotyczących mechanizmów wsparcia dla producentów uczestniczących w systemach jakości żywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.