" />

Konferencja klastrowa PARP

Autor: dolinaeko Data: 2011-11-16
W dniu 16 listopada b.r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pt. Klaster motorem napędowym gospodarki i regionu.

Konferencja ta zorganizowana została w ramach projektu „Polskie klastry i polityka klastrowa” , którego głównym celem jest wzmocnienie polskich klastrów, podniesienie ich konkurencyjności  i zdolności innowacyjnej poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz poprzez podniesienie efektywności kształtowania polityki klastrowej. W konferencji uczestniczyło wielu klastrowiczów z województwa lubelskiego, a także przedstawiciele klastra Dolina Ekologicznej Żywności. Dr inż. Barbara Szymoniuk, prezes Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna", prezentowała temat ważny dla przedsiębiorców oraz producentów żywności ekologicznej: Kreowanie rynku ekoproduktów po stronie podaży i popytu na przykładzie klastra Dolina Ekologicznej Żywności. Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele  klastrów z Hiszpanii , Francji  i Włochktórzy na przykładzie doświadczeń we własnych krajach omówili działania  i bariery w realizacji zadań w klastrach. Na konferencyjnej wystawie nasz klaster promował żywność ekologiczną produkowaną przez przedsiębiorstwa zrzeszone w klastrze poprzez ekspozycję materialów informacyjnych oraz degustację wyrobów. Stoisko zaaranżowała Pani Teresa Borzęcka (kierownik Biura DEŻ). W konferencji i wystawie uczestniczyli także producenci: Panowie Tomasz Obszański i Sławomir Chmiel.

Galeria strony

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">