" />

Wsparcie rolnictwa ekologicznego poprzez edukację ekologiczno-przyrodniczą

Autor: Biuro Prasowe klastra DEŻ Data: 2011-08-25
Dnia 22 lipca 2011r. PIRE przeprowadziła pierwsze szkolenie w ramach zadania „Wsparcie rolnictwa ekologicznego poprzez edukację ekologiczno-przyrodniczą dzieci z przedszkoli i szkół Województwa Podkarpackiego”

            Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego 22 lipca 2011r. przeprowadziła pierwsze szkolenie w ramach zadania „Wsparcie rolnictwa ekologicznego poprzez edukację ekologiczno-przyrodniczą dzieci z przedszkoli i szkół Województwa Podkarpackiego” realizowanego przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Szkolenie jest elementem Podkarpackiego Programu Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży „Zdrowo jemzdrowo żyję”. Zajęcia odbyły się w Środowiskowym Klubie Kultury „Akwarium” w Rzeszowie dla półkolonii liczącej ok. 80 dzieci.

            Szkolenie poprowadziła nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie, szefowa Wojewódzkiego Zespołu Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży przy PIRE, Anna Hadała. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom, jak ważne jest prawidłowe odżywianie i zdrowy, aktywny styl życia. Zajęcia teoretyczne połączono z praktycznym poznaniem ekologicznych artykułów spożywczych. Degustacja produktów ekologicznych udowadnia ich wysoką jakość, a także łatwość dostępu wbrew obiegowym opiniom. Należy wiedzieć, jak je odróżnić od produktów konwencjonalnych. Przekazywana wiedza dotyczy również oznakowań certyfikowanych ekologicznych artykułów spożywczych obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Musimy wiedzieć, jakie informacje mają być umieszczone na opakowaniach ekologicznej żywności, aby świadomie móc wybierać to, co najlepsze.

            Na kilka dni przed zajęciami o ekologii kierownik „Akwarium” Rafał Kulasa wraz
z grupą opiekunów zorganizował konkurs plastyczny pod hasłem „Zdrowo jem, dużo ćwiczę – to mój sposób jest na życie”. Komisja konkursowa wyłoniła pięciu laureatów, którym wręczono nagrody ufundowane przez Podkarpacką Izbę Rolnictwa Ekologicznego.

              Spotkanie pokazało, jak ważna jest świadomość żywieniowa społeczeństwa. Tym bardziej edukację ekologiczną należy zaczynać od najmłodszych w myśl powiedzenia „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.

logo

Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” realizuje zadanie „Wsparcie rolnictwa ekologicznego poprzez edukację ekologiczno-przyrodniczą dzieci z przedszkoli i szkół Województwa Podkarpackiego” przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zadanie jest realizowane w ramach Podkarpackiego Programu Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży „Zdrowo jemzdrowo żyję” przez Wojewódzki Zespół Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży założony w Szkole Podstawowej nr 25. Członkami Zespołu są nauczyciele z rzeszowskich szkół i przedszkoli. Nad programem honorowy patronat objął Podkarpacki Kurator Oświaty.

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">