" />

Szczyt Dyplomacji oraz Kongres Klastrów Polskich 2019

Autor: Katarzyna Smoleń Data: 2019-09-15
W dniach 9-10 września przedstawiciele Stowarzyszenia EkoLubelszczyzna, reprezentujący uczestników klastra Dolina Ekologicznej Żywności, mieli przyjemność wzięcia udziału w konferencji Regional and Economic Diplomacy Summit 2019.
Warszawski szczyt był wyjątkową okazją do spotkania decydentów szczebla regionalnego i krajowego, ekspertów pracujących w organizacjach i instytucjach samorządowych, a także w stowarzyszonych ośrodkach analitycznych, uczelniach i podmiotach sektora prywatnego. Głównym celem konferencji było uwypuklenie znaczenia współpracy międzynarodowej jako siły napędowej rozwoju społeczności lokalnych. Zwrócono uwagę na potencjał dyplomacji regionalnej jako integralnej części stosunków międzynarodowych. Prowadzone debaty oparte były na kompleksowym podejściu do zagadnień związanych z dyplomacją regionalną, gospodarczą i naukową. Dodatkowym celem szczytu była również promocja przedsiębiorczości w relacjach między regionami i społecznościami lokalnymi. Skuteczna koordynacja działań podejmowanych w celu promowania gospodarki narodowej na rynkach międzynarodowych poprzez lokalne ekosystemy stwarza bowiem warunki dla udanej ekspansji, a tym samym wzmacnia konkurencyjność gospodarczą. 
W tym roku V Kongres Klastrów Polskich był wydarzeniem towarzyszącym konferencji. Związek Pracodawców Klastry Polskie pełnił rolę partnera honorowego Szczytu. Udział w debatach Kongresu był wyjątkowo istotny dla przedstawicieli Stowarzyszenia Ekolubelszczyzna, jako że stwarzał okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z działalnością klastrową. Tegoroczne hasło przewodnie Kongresu („Dla siebie, czy dla innych? Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy?”) dało impuls do debaty między innymi na temat współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, a także w tzw. inteligentnych specjalizacjach. Prowadzone dyskusje i prelekcje podsumować można stwierdzeniem, iż klastry ze względu na swoją naturę mają w sobie znaczny potencjał do stanowienia istotnego czynnika dynamicznego wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności.
Szczególnym wydarzeniem Kongresu było przyznanie statusów Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) jedenastu polskim klastrom. Dziewięć z nich odnowilo swoj status, dwa uzyskały go po raz pierwszy. Wszystkim laureatom 
konkursu serdecznie gratulujemy!!! 

Galeria strony

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">