" />

Nowy kierunek studiów stworzony przy udziale uczestników DEŻ

Autor: Barbara Szymoniuk Data: 2016-07-12
Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej uruchomił nowy kierunek studiów: Marketing i Komunikacja Rynkowa. Program tego kierunku powstał w wyniku konsultacji z pracodawcami i jest odpowiedzią na ich potrzeby. Uczestnicy Doliny Ekologicznej Żywności, a wśród nich lubelscy przedsiębiorcy oraz Stowarzyszenie "EkoLubelszczyzna", wspomogli proces przygotowania wniosku o jego uruchomienie.
Zapewnili także przyszłym studentom możliwość odbywania u nich staży i praktyk
MiKR jest kierunkiem praktycznym, przygotowujący absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z marketingiem, komunikacją rynkową lub sprzedażą. Program kształcenia zawiera przedmioty zorientowane na rozwój umiejętności praktycznych związanych z działalnością marketingową przedsiębiorstw i organizacji. Podczas zajęć uwaga studentów będzie zwracana na koniecznosć poszanowanie przyrody i człowieka oraz unikanie marnotrawstwa we wszelkich działaniach marketingowych.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: http://wz.pollub.pl/pl/rekrutacja/marketing-i-komunikacja-rynkowa
" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">