" />

Mistrzowie promocji Programu Rozwój Polski Wschodniej

Autor: Biuro Prasowe klastra DEŻ Data: 2011-08-11
W lipcu obsługująca nas Agencja Reklamowa Vena Art przygotowała Aplikację konkursową do konkursu „Promuj z Pomysłem”. Zgłoszone zostały działania promocyjne Doliny Ekologicznej Żywności.

promuj z pomyslem

Znamy już laureatów konkursu „Promuj z pomysłem”. Zwyciężyło Miasto Białystok, drugie miejsce zajął Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, trzeci na podium znalazł się Instytut Uprawy Nawożenia i GleboznawstwaPaństwowy Instytut Badawczy w Puławach. Wszyscy biorący udział w konkursie beneficjentami Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Do konkursu zgłoszono dwadzieścia projektów. 26 lipca 2011 r. kapituła konkursu oceniła je  i wybrała laureatów. Na spotkaniu  jurorzy zapoznali się z formularzami zgłoszeniowymi oraz obejrzeli nadesłane wizualizacje. Po prezentacji każdego projektu odbywała się dyskusja. Oceniający brali pod uwagę m.in. pomysłowość zastosowanych form promocji, dobór mediów oraz ekspozycję Programu Rozwój Polski Wschodniej.

logo konkursu

Nagrodzone projekty
 
I miejsce zajęła kampania zmieniającej się komunikacji miejskiej, którą realizowało Miasto Białystok w ramach projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku – etap II”. Projekt obejmuje rozbudowę dróg, budowę skrzyżowań i punktów przesiadkowych, wprowadzenie elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach i wdrożenie Elektronicznej Karty Miejskiej, a także modernizację taboru.
 
II miejsce otrzymały działania promocyjne projektu BIO, realizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Projekt BIO obejmuje modernizację i wyposażenie laboratoriów szeroko rozumianych nauk przyrodniczych. Z nowych pracowni skorzystają liczne wydziały, zajmujące się biologią, badaniami nad żywnością czy ochroną środowiska. Pełna nazwa projektu to „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”.
 
III miejsce zajął Instytut Uprawy Nawożenia i GleboznawstwaPaństwowy Instytut Badawczy, który realizował promocję projektu „Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności”.

 
Kapituła przyznała także wyróżnienie specjalne dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Chełmie za promocję projektu „Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”. Dzięki niemu w Chełmie powstaną nowe laboratoria: mechaniki i budowy maszyn oraz lotnicze. Umożliwią one kształcenie na nowych kierunkach.

Nagrody dla laureatów

Na zwycięzców czekają nagrody. Publikacja materiałów opisujących beneficjenta realizowany przez niego projekt zostanie zaprezentowany w specjalnym dodatku do ogólnopolskiego dziennika, którego wydanie zostało zaplanowane na październik 2011 r. oraz w przygotowywanej właśnie publikacji „Promuj z pomysłem. Podręcznik dobrych praktyk”.
 

 

żródło: http://www.polskawschodnia.gov.pl/dzialaniapromocyjne/konkursy/Strony/Mistrzowie_promocji_projektow_PORPW_03082011.aspx

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">