" />

NIK krytycznie o wspieraniu rolnictwa ekologicznego w Polsce

Autor: Barbara Szymoniuk Data: 2019-11-21
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki analiz kontrolnych dotyczących rynku rolnictwa ekologicznego w Polsce. Okres objęty kontrolą to lata 2014-2017. Głównym celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytanie: Czy prawidłowo realizowano zadania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz wprowadzania do obrotu handlowego produktów rolnictwa ekologicznego?
Pytania szczegółowe kontroli to:
  1. Czy Minister opracował spójny pakiet działań na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce?
  2. Czy realizacja wsparcia przebiegała prawidłowo?
  3. Czy prawidłowo funkcjonował system nadzoru nad wykorzystaniem środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie i rozwój rolnictwa ekologicznego?
  4. Czy prawidłowo funkcjonował system kontroli i certyfikacji produkcji ekologicznej w Polsce?
Jednostki kontrolowane to: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Centrala Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (21 biur powiatowych ARiMR). Krytyczna analiza polityki „wsparcia” rozwoju rolnictwa ekologicznego była bardzo potrzebna, czego dowodem może być fakt, że w latach 2014-2018 przepisy dotyczące trybu i zasad udzielania pomocy producentom żywności ekologicznej były zmieniane aż 7 razy, w dodatku bez rzetelnej analizy rynku. 
Więcej informacji na ten temat, a także wersję cyfrową szczegółowych wyników badania, można odnaleźć pod adresem: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rolnictwo-ekologiczne.html
" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">