" />

Vademecum Doliny

Autor: dolinaeko.pl Data dodania: 2010-06-29
Projekt strategii Doliny Ekologicznej Żywności ma charakter otwarty, co oznacza, że w jej tworzeniu mogą brać udział organizacje, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne zainteresowane rozwojem rolnictwa ekologicznego lub pragnące wyrazić swój pogląd na temat rozwoju Lubelszczyzny w aspekcie ekologicznej produkcji rolnej.

Projekt strategii Doliny Ekologicznej Żywności ma charakter otwarty, co oznacza, że w jej tworzeniu mogą brać udział organizacje, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne zainteresowane rozwojem rolnictwa ekologicznego lub pragnące wyrazić swój pogląd na temat rozwoju Lubelszczyzny w aspekcie ekologicznej produkcji rolnej. W ramach projektu realizowane będą zadania zmierzające do zacieśnienia współpracy najważniejszych instytucji regionu aktywnych i doświadczonych w dziedzinie produkcji ekologicznej żywności, innowacji i transferu technologii, w tym władz samorządowych, ośrodków naukowo-badawczych, organizacji biznesowych i przedstawicieli producentów. Strategia Doliny Ekologicznej Żywności będzie stanowić bazę dla kolejnych projektów, wprowadzających w życie ideę Doliny Ekologicznej Żywności. Występowanie pojedynczego rolnika w strukturze Doliny ma wzmocnić jego pozycję konkurencyjną na rynku. Docelową strukturą Doliny Ekologicznej Żywności jest klaster, czyli sieć współpracujących i jednocześnie konkurujących podmiotów gospodarczych, związanych z określoną branżą, zlokalizowanych w geograficznym sąsiedztwie i wspieranych przez miejscowe władze, zaplecze naukowo-badawcze, instytucje i organizacje społeczne. Forma ta jest rozumiana jako przestrzenna koncentracja przedsiębiorstw, instytucji i organizacji wzajemnie powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym, jak i nieformalnym charakterze opartych m.in. o wspólny rozwój technologiczny i wspólne rynki docelowe. Jeśli za pojedynczy klaster będziemy rozumieć grupę producencką w określonym obszarze rolnictwa, wówczas Dolina Ekologicznej Żywności stanie się "klastrem klastrów". Udział w realizacji projektu będzie polegał głównie na wsparciu intelektualnym i rzeczowo-technicznym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych i zaangażowanie w prace związane z kreacją Doliny Ekologicznej Żywności.

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">