Dolina Ekologicznej Żywności - O serwisie

„Dolina Ekologicznej Żywności” to pierwszy w kraju klaster zrzeszający różne podmioty działające na rzecz promowania i rozwoju żywności ekologicznej. Klaster ma charakter otwarty i do jego struktur mogą przystąpić podmioty i organizacje wspierające  rozwój rolnictwa ekologicznegoprodukcję ekologicznej żywności na terenie Polski Wschodniej (z województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińskomazurskiego oraz podlaskiego).

Aktualności RSS

1-2 czerwca 2014 w Warszawie: Szansa na nowe kontakty w branży produktów ekologicznych na rynku europejskim! Europejska fachowa wystawa produktów organicznych oraz networkingowa konferencja.
Cykliczne spotkanie środowiska restauratorów, szefów kuchni, kucharzy z producentami produktów żywnościowych wysokiej jakości, ekspertami, pasjonatami lubiącymi dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 28 marca br. w godz. 13.00-15.00 w Boutique Hotel’s przy al. Piłsudskiego 10/14 w Łodzi.
W związku z zakończeniem projektu „Rozwój Klastra Doliny Ekologicznej Żywności” zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Koordynatorem Projektu: Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach a Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Zobacz wideo

Ekologiczny Teledysk Doliny Ekologicznej Żywności

Poznaj jednostki skupione wokół produkcji ekologicznej żywności w naszym regionie

Zobacz co oferują