" />

Publikacje

Autor: M. Dobosz Data dodania: 2010-08-02
Publikacje naukowe

 

Ekologiczna uprawa warzyw polowych


Autor: Magdalena Kibler

Data wydania:
2009-12-31

  Uprawa roli i przygotowanie stanowiska, płodozmian, nawożenie organiczne, nawożenie mineralne, materiał siewny i rozmnożeniowy, metody uprawy, ochrona, akty prawne dotyczące rolnictwa ekologicznego Czytaj więcej...

Praktyczny przewodnik ekologicznej produkcji zwierzęcej

Autor: Dariusz Pomykała


Data wydania:
2009-12-31

  Rasy i pochodzenie zwięrząt, uwarunkowania chowu ekologicznego, budynki inwentarskie i wybiegi, żywienie, profilaktyka, leczenie, nawozy naturalne, skala produkcji Czytaj więcej...
 
 
 

Chów trzody chlewnej metodami ekologicznymi

Autor: dr inż. Jacek Walczak

Data wydania:
2008-12-31

   Skala i koncentracja produkcji, dobór ras, żywienie, utyzmanie, obrót stada.  Czytaj więcej...
   

Zawartość składników pokarmowych w glebach gospodarstw ekologicznych

Autor: J.Tyburski, K.Jończyk, M.Kibler, M.Krysztoforski

Data wydania:
2008-12-31

   Zasady gospodarki nawozowej w gospodarstwie ekologicznym, nawożenie, doardztwo nawozowe w rolnictwie ekologicznym. Czytaj więcej ...
 

Prowadzenie gospodarstw ekologicznych

Autor: Dariusz Pomykała, Tomasz Stachowicz

Data wydania:
2008-05-31

   Zasady przestawiania gospodarstwa na produkcję ekologiczną, uwarunkowania prawne prowadzenia gospodarstw ekologicznych, wsparcie w ramach PROW 2007-2013, metody produkcji ekologicznej, perspektywy rozwoju. Czytaj więcej ...
 

Płodozmian w gospodarstwie ekologicznym

Autor: Marek Krysztoforski, Tomasz Stachowicz

Data wydania:
2008-05-31

   Zarządzanie żyznością gleby, dobór gatunków i odmian, konstruowanie płodozmianu, płodozmiany dla gospodarstw ekologicznych. Czytaj więcej ...
 

Żywienie i baza paszowa dla bydła mięsnego w gospodarstwach ekologicznych

Autor: doc dr hab. Krzysztof Bilik

Data wydania:
2008-02-29

   Uwarunkowania żywienia, pasze stosowane w ekologicznym żywieniu opasanego bydła, sposób ustalania dawek pokarmowych, żywienie krów mamek ras mięsnych, wymagania pokarmowe krów mamek i jałówek, zasady żywienia i dawki pokarmowe. Czytaj więcej ...
 

Chów bydła mięsnego metodami ekologicznymi

Autor: doc dr hab. Piotr Wójcik, doc dr hab. Krzysztof Bilik

Data wydania:
2008-01-11

   Charakterystyka ras bydła mięsnego przydatnych w chowie ekologicznym, zasady chowu zwierząt, żywienie bydła mięsnego, profilaktyka zdrowotna stada, żywienie młodzieży, przykładowe dawki pokarmow. Czytaj więcej ... 
 

Chów owiec w gospodarstwie ekologicznym

Autor: dr inż. Paweł Paraponiak

Data wydania:
2006-10-10

   Dobór ras, środowiskowe wymagania zwierząt, budynki w ekologicznym chowie owiec, systemy utrzymania, żywienie, higiena i profilaktyka, transport, jakość mięsa i mleka owczego pozyskiwanego w warunkach ekologicznych, perspektywy ekologicznego chowu owiec. Czytaj więcej ....
   

Rynek żywności ekologicznej w Polsce

Autor: dr inż. Sylwia Żakowska-Biemans

Data wydania:
2006-09-11

   Podaż żywności ekologicznej, kanały sprzedaży, nahdel międzynarodowy żywnością ekologiczną, zachowania polskich konsumentów, podstawy komunikacji marketingowej na rynku żywności ekologicznej. Czytaj więcej ...

Lista plików załączonych do tej strony

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">