" />

Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

Autor: Wanda Łepecka Data: 2016-11-23
W dniu 16 listopada b.r., podczas IX Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2016, odbyło się seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, na które klaster Dolina Ekologicznej Żywności otrzymał zaproszenie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli przedsiębiorstw, jednostek samorządowych, wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz mediów. Uczestnikami byli także studenci i uczniowie lubelskich szkół.

Koordynatorem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyznyorganizacja bardzo mocno zaangażowana w ideę zrównoważonego rozwoju Lubelszczyzny . Korzystając z okazji przypominamy, że misją Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, zgodną z celem omawianych targów i seminarium,  jest wspieranie wszelkich działań związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w oparciu o potencjał województwa lubelskiego poprzez opracowanie i wdrażanie innowacji technologicznych w oparciu o odnawialne źródła energii (OZE) oraz rozwój budownictwa pasywnego .

Do głównych celów strategicznych realizowanych przez Klaster należą:

  • zwiększenie udziału energii wyprodukowanej z wykorzystaniem odnawialnych  źródeł energii w całkowitym bilansie energetycznym województwa lubelskiego, zwłaszcza przez drobną energetykę rozproszoną;
  • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego gmin Lubelszczyzny w oparciu o lokalne zasoby energetyczne, zwłaszcza OZE;
  • wspieranie rozwoju oraz promocja lokalnych rozwiązań mających za zadanie zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE;
  • stymulowanie rozwoju nowych technologii i rozwój zaplecza analityczno-badawczego w regionie na potrzeby rozwoju branży energetyki odnawialnej oraz budownictwa pasywnego;
  • wspieranie systemu kształcenia kadr dla branży energetyki odnawialnej oraz budownictwa pasywnego.

Klaster nawiązuje także współpracę z innymi klastrami energii. Dzięki takiej współpracy lubelskie targi zaszczycili przedstawiciele Ukraińskiego Klastra OZE, który stanowi skuteczną platformę realizacji projektów europejskich na wschodzie Ukrainy.

Społeczność Lubelszczyzny zaangażowanaruchy na rzecz ochrony środowiska jest  wdzięczna  Lubelskiemu Klastrowi Ekoenergetycznemu za zorganizowanie tak potrzebnej i udanej imprezy. W jej imieniu dziękujemy!

Uczestnicy DEŻ oraz Stowarzyszenie EkoLubelszczyzna

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">