" />

Zaproszenia na konferencje

Autor: Barbara Szymoniuk Data: 2017-11-07
W połowie listopada odbędą się dwie bardzo interesujące i ważne konferencje, na które w imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy. Są to: Forum Współpracy Lubelskich Serowarów, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 roku w Stężycy, k. Dęblina, na terenie Wyspy Wisła, a także Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego, która odbędzie się w dniu.15 listopada b.r. w Trzcianie.

Forum Współpracy Lubelskich Serowarów w Stężycy, k. Dęblina, na terenie Wyspy Wisła, jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnicy konferencji to: rolnicy i przetwórcy żywności, producenci wyrobów wpisanych na LPT, Lokalne Grupy Działania, uczestnicy (wystawcy) wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Podczas Forum poruszone zostaną m.in. ważne zagadnienia dotyczące przetwórstwa na niewielką skalę, współpracy, marketingu. Ponadto będzie także możliwość spróbowania lubelskich tradycyjnych i regionalnych serów. Potwierdzenia udziału należy zglaszać telefonicznie: tel. 81 44 16 538

Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego odbędzie się już po raz dziesiąty. Początek o godz. 10.00. Miejsce: Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Trzcianie. 

Ze względu na niewystarczającą ilość ekologicznych produktów zwierzęcych na rynku, a duże nimi zainteresowanie wśród konsumentów, tegoroczne wykłady dotyczyć będą ekologicznej produkcji zwierzęcej (m.in. regulacje prawne i zasady prowadzenia gospodarstwa z ekologicznym chowem zwierząt, odpowiedni dobór pasz, możliwości sprzedaży produktów zwierzęcych).

Potwierdzenia swojego przybycia należy zgłaszać do dnia 13 listopada telefonicznie (tel. 795476777). 

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">