" />

Konferencja "Gospodarstwo rodzinne - drogą do sukcesu"

Autor: Barbara Szymoniuk Data: 2017-03-03
W dniu 27 lutego 2017 r. Lubelska Izba Rolnicza wspólnie z NSZZ RI „Solidarność” była gospodarzem konferencji „Gospodarstwo rodzinne – drogą do sukcesu”. Konferencja odbyła się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Spokojnej 4 w Lublinie.
W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, związków zawodowych rolników, organizacji rolniczych, przedstawiciele Lwowskiej Izby Rolniczej, delegaci Lubelskiej Izby Rolniczej, pracownicy jednostek  certyfikujących  oraz rolnicy z terenu naszego  województwa.
Relację z konferencji wraz z bardzo ciekawymi, wartościowymi porezentacjami, można odnaleźć na stronie:
http://www.lir.lublin.pl/aktualnosci/1709-konferencja-gospodarstwo-rodzinne-droga-do-sukcesu-2  
 
Na naszym zdjeciu od lewej: Pan Tomasz Obszański, Prezes NSZZ RI "Solidarność", organizator konferencji, Pani Teresa Borzęcka, Kierownik Biura Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna" oraz Pan Jerzy Kotuła z firmy Profesjonal Sp. z o.o. z Adamowa.
" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">