" />

Konferencja na temat sprzedaży bezpośredniej

Autor: Karolina Franczak Data: 2010-10-24
21 października w sali widowiskowej Teatru Muzycznego w Lublinie odbyło się seminarium pod tytułem „Sprzedaż bezpośrednia szansą na poprawę dochodowości gospodarstw rolnych Lubelszczyzny”. Jego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Prowadziła je Pani Jadwiga Tatara, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL.

Jako pierwszy zgromadzonych gości powitał Marszałek Województwa, Pan Krzysztof Grabczuk. Podkreślił on potrzebę budowania społeczeństwa obywatelskiego i wkładania wysiłków w wykorzystywanie rolniczego potencjału Lubelszczyzny.„W naszym regionie jest najczystsze powietrze, to my produkujemy najwięcej produktów ekologicznych sposród wszystkich regionów Polski” – mówił. „Siłą naszego regionu powinni być producenci żywności ekologicznej a jedną z dróg do osiągnięcia sukcesu jest sprzedaż bezpośrednia”.

Kolejni prelegenci wskazywali obecnym drogi rozwoju. Pan Tomasz Wołek z Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej FAPA przedstawiał pozycję naszego województwa w kraju, między innymi pod względem płac. Zaproponował on dywersyfikację jako główny sposób na podniesienie dochodowości przedsiębiorstw na wsiach bez potrzeby zmiany miejsca pracy i zamieszkania. Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pan Andrzej Bieńko, zachęcał do różnicowania działalności pozarolniczej, tworzenia nowych miejsc pracy i zgłaszania nowych pomysłów „bo mamy fundusze” – jak mówił.

Doradca Prezydenta ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Pan Henryk Wujec, pokazywał dobre przykłady „produktów lokalnych jako dodatkowego źródła dochodów w gospodarstwie rolnym”, zgodnie z tematem swojej prezentacji. Były to głównie przykłady zarejestrowanych i odpowiednio oznaczonych gatunków serów z Francji, bo klienci w UE mogą i chcą płacić więcej za wyroby o określonym pochodzeniu geograficznym. Pan Jerzy Zarzeczny, Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii i Pani Agnieszka Domańska z lubelskiego Sanepidu mówili o przepisach prawa polskiego i europejskiego dotyczących produkcji wyrobów mięsnych i roślinnych a Pani Aneta Klusek z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówiła o przetwórstwie produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO).

W holu Teatru prezentowano dobre praktyki. Swoje stanowisko mieli między innymi uczestnicy klastra Dolina Ekologicznej Żywności, wytwórcy oleju tarnogrodzkiego, Państwo Magdalena i Tomasz Obszańscy. Poza nimi wystawili się: olejarnia śwąteczna Pana Tomasza Kostrubiec, serowarnia i ser podpuszczkowy dojrzewający Pana Tomasza Mazurka oraz gospodarstwo ekologiczne, serowarnia – ser kozi, Państwa Barbary i Janusza Białych. Ponadto można było spróbować wędlin, pierogów, kaszanki, cebularzy, smalcu z ogórkiem kiszonym i nalewek owocowych domowej roboty.

Lista plików załączonych do tej strony

Galeria strony

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">