" />

PODSUMOWANIE PROJEKTU DOLINA EKOLOGICZNEJ ŻYWNOŚCI

Autor: Biuro Prasowe DEŻ Data: 2013-12-18
Trwający od 2010 r. projekt „Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności” dobiega końca w ostatnich dniach grudnia br. Wraz z nim kończy się również prowadzona przez klaster ogólnopolska kampania promująca ekologiczną żyość i ekologiczne uprawy w Polsce.

Klaster Dolina Ekologicznej Żywności powstał w styczniu 2010 r. jako pierwszy w Polsce klaster zrzeszający podmioty działające na rzecz promowania i rozwoju żywności ekologicznej. W tym samym roku ruszył projekt „Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego. Jego działania koordynował i koordynuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. W chwili obecnej, gdy projekt zbliża się do końca, klaster tworzy efektywnąponadregionalną platformę współpracy firm i instytucji z Polski Wschodniej.
Do najważniejszych efektów projektu zaliczamy ponadto:

· zwiększenie liczby członków klastrado 21 firm oraz instytucji,

· powstanie silnych powiązań kooperacyjnychwewnątrz klastra, co zaowocowało wdrożeniem łącznie 26 innowacji (stan na koniec 2012 r.),

· zainicjowanie oraz zbudowanie silnych relacjiw otoczeniu międzynarodowym oraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także z samorządami
(woj. lubelskie, woj. podkarpackie),

· zbudowanie rozpoznawalnej marki(m.in. dzięki stworzeniu portalu www.dolinaeko.pl, 32 zorganizowanym EkoForom, opracowanemu Systemowi Identyfikacji Wizualnej oraz konsekwentnie prowadzonej kampanii marketingowej),

· stworzenie silnej pozycji i ugruntowanej obecności klastra na największych targach ekologicznych,zarówno krajowych (m.in. Natura Food, Eko Gala),
jak i międzynarodowych (np. BioFach w Norymberdze),

· poprawa wskaźników ekonomicznych oraz wzrost skali produkcji firm wchodzących w skład klastra(m.in. powstanie 23 nowych produktów i usług, udoskonalenie 15 produktów i usług),

· nagrody zdobyte w konkursach(np. I miejsce w konkursie „Pokaż swoją stronę”, III miejsce w konkursie „Promuj z pomysłem”).

Projekt „Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności” zmierza ku końcowi, ale klaster będzie nadal kontynuował swoją działalność. Klastrowicze zamierzają wykorzystywać potencjał tkwiący w Polsce Wschodniejregionie sprzyjającym rozwojowi ekologicznej żywności oraz ekologicznej produkcji. Liczą także na dalszy wzrost rynku oraz rozpowszechnianie się coraz popularniejszej mody na życie w stylu EKO.  

Więcej informacji o ekologicznej żywności oraz jej producentach z klastrach DEŻ można znaleźć na stronie www.dolinaeko.pl

 

Dodatkowe informacje o Dolinie Ekologicznej Żywności

Czym jest Dolina Ekologicznej Żywności? Dolina Ekologicznej Żywności to pierwszy
w Polsce klaster zrzeszający podmioty działające na rzecz promowania i rozwoju żywności ekologicznej. Klaster ma charakter otwarty i zrzesza 21 firm oraz instytucji
z Polski Wschodniej (z województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińskomazurskiego oraz podlaskiego).
 

Co oznacza klaster?Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, zakładów działających w pokrewnych sektorach oraz związanych z nimi instytucji, np. uniwersytetów, jednostek badawczych i normalizacyjnych oraz stowarzyszeń branżowych.


Kiedy powstała Dolina? W styczniu 2010 r.


Jak powstała Dolina? Koncepcja powołania Doliny Ekologicznej Żywności powstała w środowisku akademickim Lublina w 2004 r. W roku 2010 pozyskano środki finansowe
na realizację projektu „Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności”. Koordynatorem projektu jest Instytut Uprawy Nawożenia i GleboznawstwaPaństwowy Instytut Badawczy w Puławach. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, 2007-2013).


Jakie firmy wchodzą obecnie w skład klastra? Instytut Uprawy Nawożenia
i GleboznawstwaPaństwowy Instytut Badawczy w Puławach, Augustowsko-Podlaskie Stowarzyszenie Eko-Rolników, Ekoland, Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego, Stowarzyszenie Ekolubelszczyzna, Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja
w Klementowicach, Allnet, Barwy Zdrowia, Bio-Concept, Brzost-Eko, Bio-Eko, Bio-Food Roztocze, Eko Aronia, Domena, JK, Korab Garden, Magiczny Ogród, Owocowe Smaki, Pasieka Ekologiczna z Podkarpacia, Plantacja Żeń-Szeń, Przetwórstwo Owoców
i Warzyw Iwona Furgała, Zakłady Mięsne Wasąg.Kontakt

Kierownik projektu: dr Krzysztof Jończyk, tel.: 81 8863421 w. 360,
e-mail: kjonczyk@iung.pulawy.pl


Biuro Prasowe projektu: Vena Art Sp. z o.o., ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin,

tel.: 501 425 828 lub 81 441 57 77, e-mail: jlipski@vena.lublin.pl

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">