" />

Dolina Ekologicznej Żywności w "Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju"

Autor: Barbara Szymoniuk Data: 2016-02-20
Z dumą zauważamy, że w "Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", czyli strategii obecnego rządu sporządzonej dla Polski na najbliższych kilkanaście lat, znalazło się poczesne miejsce dla klastra Dolina Ekologicznej Żywności!

Prosimy zwrócić uwagę na tekst ze strony 54, dotyczący wizji rozwoju regionu Polski Wschodniej. Prezentacja zawierająca treść Planu jest dostępna w Internecie pod adresem: https://t.co/o1IJSWY9xO

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">