" />

Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012

Autor: Biuro prasowe klastra DEŻ Data: 2012-05-31
Benchmark czyli wzorcowy, w przypadku klastrów oznacza najlepiej funkcjonujące i jednocześnie najlepiej rokujące z nich, które posłużą za przykład pozostałym.

 

 

Benchmarking klastrówPolsce to projekt realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Jest to forma badania najlepszych klastrów w Polsce z różnych zakresów działania. Do badania zaproszono także klaster Dolina Ekologicznej Żywności, jako modelowy przykład współpracy w klastrze a także wysokie oceny na etapie realizacji projektu.

Adresatami wyników benchmarkingu klastrów w szczególności koordynatorzy, liderzyanimatorzy klastrów, podmioty funkcjonujące w klastrach i współpracujące z klastrami, w szczególności przedsiębiorcy, administracja rządowa i samorządowa, jednostki naukowebadawczo-rozwojowe, instytucje wspierania przedsiębiorczościinnowacyjności.

Podstawowym celem benchmarkingu klastrów w Polsce jest:

·        dostarczenie klastrom użytecznego narzędzia doskonalenia własnego działania, zdobywania wiedzy i uczenia się,

·        pokazanie najlepszych rozwiązań, najlepszych praktyk stosowanych w polskich klastrach,

·        wskazanie rekomendacji dotyczących polityki wspierania klastrów, realizowanej zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym/lokalnym,

·        wskazanie rekomendacji dla innych podmiotów wspierających i współpracującychklastrami, w szczególności instytucji naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz ośrodków wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości,

·        pogłębienie wiedzy o stanie oraz trendach rozwoju klastrów w Polsce, a także o procesach w nich zachodzących,

·        promocja idei klastrów w Polsce.

Korzyści dla klastrów wynikająceudziałubadaniu, to m.in.:

·        możliwość pokazania swojego klastra na forum ogólnopolskim,

·        przekazanie danych nt. rozwoju klastra, co znajdzie odzwierciedlenieraporcie ogólnym,

·        udostępnienie dla klastrów uczestniczących w konferencji: Modelu programu dla planowania wirtualnych sieci produkcji MŚP w klastrze. Model programu pozwoli na planowanie wirtualnych sieci produkcji MŚP w klastrze.

·        otrzymanie przewodnika metodycznego i wywiadu z zagranicznym ekspertem od tematyki klastrów, dotyczącego tematyki współpracy i komunikacji w klastrze,

Od końca czerwca do połowy sierpnia będą przeprowadzane wywiady z respondentami. Wyniki zaś poznamy pod koniec 2012 roku. Mamy nadzieję, że nasz klaster jest rzeczywiście wzorcowy, a nasze doświadczenia posłużą innym do budowania własnych struktur klastrowych.

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">