" />

Konkurs rozstrzygnięty, nagrody rozdane

Autor: Biuro Prasowe klastra DEŻ Data: 2011-10-28
18 października w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca konkurs „Promuj z pomysłem”.

18 października w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca konkurs „Promuj z pomysłem”. Został on zorganizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Polska Agencję Wspierania Przedsiębiorczości. Zgłoszono do niego przeszło 20 kampanii promujących projekty, które są współfinansowane ze środków programu Rozwój Polski Wschodniej.

 

 Nagrodzone projekty

I miejsce zajęła kampania zmieniającej się komunikacji miejskiej, którą realizowało Miasto Białystok w ramach projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostokuetap II”.
 
II miejsce otrzymały działania promocyjne projektu BIO, realizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 
III miejsce zajął Instytut Uprawy Nawożenia i GleboznawstwaPaństwowy Instytut Badawczy, który realizował promocję projektu „Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności”.
 
Kapituła przyznała także wyróżnienie specjalne dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Chełmie za promocję projektu „Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”.

 

Na konferencji w Warszawie wystąpili przedstawiciele zwycięskich firm i instytucji - z ramienia DEŻ Kierownik projektu dr Krzysztof Jończyk. Przedstawił on koncepcję klastra DEŻ oraz działania promocyjne realizowane przez agencję reklamową Vena Art  z Lublina w ramach prowadzonej ogólnopolskiej kampanii promocyjnej. Jury podkreśliło wysoki poziom merytoryczny realizowanych działań oraz wysoką ich skuteczność.

Działania promocyjne zrealizowane w ramach kampanii zostały szeroko opisane w ogólnopolskim dodatku do Gazety Wyborczej oraz folderze opisującym „Dobre Praktyki” (w załącznikach). Materiały te będą przykładem dla innych pokazującym jak poprowadzić kampanię promocyjną na najwyższym poziomie.

 

      

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">