" />

Jak zostać Członkiem klastra DEŻ

Autor: Biuro prasowe klastra DEŻ Data dodania: 2012-03-27
Członkiem Klastra Dolina Ekologicznej Żywności może zostać każdy producent lub rolnik posiadający certyfikat ekologiczny i wyraził chęć uczestniczenia w pracach klastra.

Należy wypełnić druk porozumienia o współpracy i przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pt.„Rozwój Klastra Dolina Ekologicznej Żywności. Ponadto należy dołączyć odpisy dokumentów: Regon, NIP oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Przystąpienie do klastra jest bezpłatne.

późniejszym terminie /po rozpatrzeniu  porozumienia i zgłoszonych dokumentówpodpisywana jest umowa dotycząca pomocy de mini mis. W ramach tej pomocy realizowane    zadania projektu do których m.in. należy :

uczestniczenie w tworzeniu profilu firmy i umieszczanie  wiadomości na stronach Geoportalu

- promocja produktów  w trakcie różnych spotkań i ekoforów

udział w corocznych targach żywności ekologicznej Biofach w Norymberdze

przeprowadzanie badań laboratoryjnych dla produkowanych  wyrobów

tworzenie katalogu producentów żywności ekologicznej z ofertą firmy

działania reklamowe realizowane w prasie
 
Dokumenty, które nalezy wypełnić stanowią załączniki.
" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">