" />

O Projekcie

Autor: dolinaeko.pl Data dodania: 2010-06-22
Celem ogólnym projektu jest zbudowanie na terenie Polski Wschodniej ponadregionalnej platformy współpracy w zakresie rozwoju i promowania ekologicznych produktów żywnościowych.

 

 

Projekt

„Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności”

nr POPW.01.04.03-00-013/09-00 współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 

 
Beneficjent: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
 
Wartość projektu:  2 500 000
 
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  2 250 000
 
Okres realizacji: 01.01.2010 - 31.12.2013

 

Członkami klastra DEŻ :

1.       Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB

2.       Stowarzyszenie Ekolubelszczyzna,  ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin

3.       Podkarpacka Izba Rolnictwa EkologicznegoZwiązek Stowarzyszeń,  36-072 Świlcza

4.       Lubelski Oddział Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND

5.       Brzost-EKO Sp. zo.o., Brzostówka 124

6.       Magiczny Ogród, ul. T. Zana 19, 20-601 Lublin     

7.       Bio Concept, ul. Kwiatowa 2, 37-220 Kańczuga

8.       Bio-Eko, Tułkowice 57, 38-124 Wiśniowa

9.    JK Sp.z o.o., ul.Nadbrzeżna 1. 38-450 Dukla

10.    Allnet Sp. Z o.o., ul. Listopadowa 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski,

11.    Plantacja Żeń-Szeń , Kalinówka 178C,21-040 Świdnik

12.    Zakład Mięsny Wasąg, Hedwiżyn 118, 23-400 Biłgoraj

13.    Barwy Zdrowia, ul. Biłgorajska 150 , 23-420 Tarnogród

14.    Słowiański Gród,  Wólka Bielecka 7, 21-020 Milejów

15.    Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach

16.    Owocowe Smaki, Antoni Tudryn, Jelna 408c, 37-310 Nowa Sarzyna

 

Celem projektu jest:

 1. Wsparcie rozwoju klastra Doliny Ekologicznej Żywności jako ponadregionalnej struktury współpracy.
 2. Rozwój współpracy klastrowej pomiędzy ośrodkami naukowymi, podmiotami działającymi na rzecz innowacyjności oraz przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, przetwórstwem i dystrybucją produktów ekologicznych.
 3. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności uczestników klastra poprzez wprowadzanie nowych lub udoskonalonych produktów i usług.
 4. Zwiększenie skali produkcji ekologicznej oraz wzrost liczby miejsc pracy w sektorze produkcji ekożywności (m.in. poprzez bliską współpracę sieciową i promowanie wspólnej oferty produktów i usług klastra).
 5. Poprawa dostępu uczestników klastra do kompleksowej informacji i wiedzy w zakresie produkcji, przetwórstwa i marketingu produktów ekologicznych (m.in. poprzez uruchomienie tematycznego portalu z systemem usług informatycznych).
 6. Zwiększenie popytu na produkty ekologiczne wśród potencjalnych konsumentów (m.in. poprzez działania uświadamiające i promocyjne).

 

Cele projektu będą realizowane za pomocą następujących działań:

 1. Zorganizowanie i prowadzenie biura klastra.
 2. Opracowanie szczegółowej koncepcji funkcjonowania klastra, a także strategii jego rozwoju i promowania.
 3. Stworzenie niezbędnych narzędzi do rozwoju i promocji klastra (opracowanie i zakup materiałów promocyjnych, uruchomienie portalu i innych usług informatycznych, zakup mobilnej ekspozycji wystawienniczej do prezentowania wspólnej oferty klastra, itd.).
 4. Organizacja spotkań, seminariów i konferencji promujących potencjał klastra i jego członków.
 5. Udział w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych.
 6. Prowadzenia niezbędnych badań i analiz w zakresie produkcji, przetwarzania i marketingu produktów ekologicznych.

 

 1. Działania klastra skierowane również do organizacji i instytucji pracujących na rzecz rozwoju wsi, organizacji ekologicznych popularyzujących prowadzenie zdrowego trybu życia, regionalnych i lokalnych władz samorządowych oraz mediów zajmujących się tematyką rolnictwa ekologicznego.

Wskaźniki rezultatów projektu:

 • liczba nowych produktów / usług powstałych w wyniku realizacji projektu - 25
 • liczba udoskonalonych produktów / usług - 15
 • liczba przedsiębiorstw objętych zintegrowanymi systemami informatycznymi - 15
 • liczba jednostek naukowych korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych - 10
 • liczba nowych miejsc pracy - 12

Zakłada się, że w dłuższej perspektywie czasu (3-5 lat) realizacja projektu powinna również przyczynić się do wywołania szeregu pozytywnych oddziaływań społeczno-gospodarczych prowadzących między innymi do:

 • restrukturyzacji gospodarczej regionu oraz poprawy atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionów Polski Wschodniej
 • wzrostu poziomu przedsiębiorczości (w tym również na obszarach wiejskich)
 • poprawy struktury zatrudnienia na lokalnym rynku pracy między innymi poprzez wzrost liczby miejsc pracy  (szczególnie w rozwijającym się sektorze produkcji i przetwórstwa żywnosci ekologicznej)
 • ograniczenia zjawisk wykluczenia społecznego (m.in. dzięki wiekszej dochodowości prowadzenia działalnosci gospodarczej na obszarach wiejskich)
 • wypromowanie regionów Polski Wschodniej , w tym województw lubelskiego i podkarpackiego, jako obszarów o doskonałych predyspozycjach do produkcji zdrowej żywności

 

Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostekświadczących usługi, zakładów działających w pokrewnych sektorach oraz związanych z nimi instytucji, np.uniwersytetów, jednostek badawczych i normalizacyjnych oraz stowarzyszeń branżowych.

Klaster„Dolina Ekologicznej Żywności” to pierwszy w kraju klaster zrzeszający różne podmioty działające narzecz promowania i rozwoju żywności ekologicznej.

Klaster„Dolina Ekologicznej Żywności” ma charakter otwarty i do jego struktur mogą przystąpić podmioty iorganizacje zainteresowane rozwojem produkcji ekologicznej żywności na terenie Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie).

Co to jest „żywność ekologiczna”?

Żywność ekologiczna to produkty o najwyższej jakości, smaczne i pełnowartościowe, o zbilansowanej zawartości składników pokarmowych bez szkodliwych dodatków chemii spożywczej i zanieczyszczeń chemicznych. wytwarzane na bazie płodów rolnych, jaj, mięsa, mleka i innych surowców pochodzących z gospodarstw stosujących naturalne metody produkcji (w tym nawożenia i ochrony roślin), bez modyfikacji genetycznych.

 

Jak kontroluje się jakość ekożywności?

Gwarancję ekologicznego pochodzenia produktu daje nam system obowiązkowej kontroli i certyfikacji. Polega on na corocznym nadzorowaniu upraw, począwszy od zasiewu poprzez okres wegetacji aż do zbioru roślin, a następnie na kontroli procesu przetwarzania. Jakość produktów ekologicznych musi odpowiadać warunkom dopuszczenia żywności do obrotu detalicznego. Na etykietach powinny się znajdować informacje takie jak: nazwa produktu, nazwa i adres producenta, data produkcji i okres przydatności do spożycia, oznaczenia związane z identyfikacją i kontrolą produktu ekologicznego.

 

Jak rozpoznać żywność ekologiczną na sklepowych półkach?

Produkty sprzedawane jako ekologiczne muszą posiadać certyfikaty poświadczające ich pochodzenie. Mogą nosić międzynarodowe oznaczenia: „BIO” lub „Organic”. Produkty zapakowane powinny być specjalnie oznakowane: obowiązkowo nazwą lub numerem upoważnienia jednostki certyfikującej oraz napisem „PL - rolnictwo ekologiczne - system kontroli WE”, muszą nosić logo produktów ekologicznych obowiązujące w Unii Europejskiej.

 

Dane adresowe:

 

Punkty kontaktowe Klastra Dolina Ekologicznej Żywności:

1.      Stowarzyszenie "EkoLubelszczyzna"

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12 
20-150 Lublin

E-mail:biuro@dolinaeko.pl

 

2.      Związek Stowarzyszeń PIRE

36-072 Świlcza 168

tel. + 48 17 86 70 123

+48 795 476 777

E-mail:biuro@dolinaeko.pl  

 

 

 

 

 

więcejProgramie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 

www.polskawschodnia.gov.pl

Lista plików załączonych do tej strony

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">