" />

Informacje dla ekoproducentów i eksporterów żywności

Autor: Barbara Szymoniuk Data: 2020-03-31
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało informacje użyteczne dla producentów żywności ekologicznej oraz dla eksporterów.

Na stronie Ministerstwa została dodana zakładka o nazwie Możliwości eksportowe, która będzie na bieżąco uaktualniana. Można tam zapoznać się z informacjami dotyczącymi poszczególnych krajów i możliwości eksportu. Oto link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/mozliwosci-eksportowe2 

Ponadto opublikowane zostały rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej 2018/848 (stosowane od 1 stycznia 2021 r.). Są dostępne pod adresami: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0002.01.POL&toc=OJ:L:2020:098:TOC oraz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.087.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2020:087:TOC

 

 

 

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">