" />

Powołanie Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio

Autor: Barbara Szymoniuk Data: 2018-11-29
Informujemy, że niedawno powstała Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio, powołana pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zainicjowana została przez różne instytucje, które łączy idea rozwoju rynku bio w Polsce.

Członkami założycielami są przedstawiciele: Carrefour Polska, Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz stowarzyszenia EKOŁAN. Celem działania Koalicji będzie podjęcie inicjatyw prowadzących do budowy rynku żywności bio i wdrożenie rozwiązań wspierających rozwój tego rynku w Polsce oraz podniesienie poziomu wiedzy konsumentów.

Szczegółowych informacji na ten temat moze udzielić Biuro Prasowe Carrefour Polska: tel: 22 517 22 21, biuroprasowe@carrefour.com

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">