" />

Strona członka klastra

Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja
Jednostka naukowa
Klementowice 365, 24-170 Kurów
www.zsaklem.pl zsaklem@wp.pl 81 882 30 02
Wyślij wiadomość do tego członka klastra
Rozwiń
Zwiń
 
Opis działalności członka Klastra

Historia szkoły sięga 1938 roku. Obecnie w Zespole Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach funkcjonuje gimnazjum, liceum ogólnokształcące,technikum kształcące w zawodzie technik agrobiznesu oraz szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w zawodzie technik turystyki wiejskiej, technik administracji, technik rachunkowości i florysta. Placówka prowadzi działalność edukacyjną oraz aktywnie włącza się w inicjatywy promujące ekologiczne rolnictwo. Jej uczniowie to świadomi konsumenci ekologicznej żywności. Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach współpracuje z Instytutem Uprawy Nawożenia                         i Gleboznawstwa- Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz miejscowymi rolnikami i przedsiębiorcami. Szkoła od wielu lat organizuje praktyki zagraniczne m.in. w: Szwajcarii, Szwecji, Finlandii, Irlandii oraz Holandii. W trakcie praktyk uczniowie podnoszą swoje kwalifikacje, kształcą język, zdobywają doświadczenie, nawiązują znajomości, a także poznają kulturę innych krajów.