" />

Skontaktuj się z biurem Klastra

Punkty kontaktowe Klastra Dolina Ekologicznej Żywności:

1.      Stowarzyszenie "EkoLubelszczyzna"

Budynek Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38, pok. 304
20-618 Lublin

E-mail: ekolubelszczyzna@gmail.com; biuro@dolinaeko.pl

 

2.      Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego

36-072 Świlcza 168

tel. + 48 17 86 70 123

+48 795 476 777

E-mail:biuro@dolinaeko.pl  

Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego udziału i współpracy w działaniach Klastra. Oferujemy   pomoc w promocji ekologicznych wyrobów na rynkach o wysokich wymaganiach